SENA komt met Noodfonds-muziek

27.05.2020 ##corona #covid #noodfonds

Vanaf vandaag zal het mogelijk zijn voor rechthebbenden van Sena om een aanvraag te doen voor een bijdrage uit het Noodfonds Muziek, een samenwerking van Sena en Buma/Stemra, en/of voor de juni/juli tranche van het Sena Muziekproductiefonds. Het noodfonds is in het leven geroepen om muziekprofessionals die het hardst getroffen zijn door de coronacrisis een steuntje in de rug te geven.

Er zijn wel voorwaarden van toepassing op het doen van een aanvraag. Voor rechthebbenden van Sena die in Nederland wonen of gevestigd zijn is het mogelijk om een bijdrage aan te vragen voor een werk- of productiegerelateerd project. Daarnaast kunnen aangeslotenen van Buma/Stemra ook als auteur of uitgever een aanvraag doen.

 

Naar de site van het Noodfonds

 

Voorwaarden

Het Noodfonds Muziek is toegankelijk voor zowel uitvoerende kunstenaars als producenten en maakt onderdeel uit van het bredere Steunfonds Rechtensector, een initiatief van de Federatie Auteursrechtbelangen, waarbinnen de collectieve beheersorganisaties voor muziek en de collectieve beheersorganisaties voor andere makers (NORMA, LIRA, VEVAM en Pictoright) samenwerken. Sena stelt hiervoor € 1 miljoen ter beschikking. Gecombineerd met de bijdrage van het Ministerie van OCW is binnen de regelingen voor Sena-rechthebbenden € 1,9 miljoen beschikbaar. In overleg met de overheid is gekozen voor focus op de ‘middengroep’ van rechthebbenden. De voorwaarden voor rechthebbenden van Sena zijn:

  • Woonachtig/gevestigd in Nederland;
  • Uitvoerend kunstenaar: in 2019 heb je van Sena tussen € 100 en € 5.000 aan bruto inkomsten ontvangen;
  • Uitvoerend kunstenaar: aangeslotenen komen alleen in aanmerking als zij geen bijdrage uit de TOZO ontvangen;
  • Producent: in 2019 heb je van Sena tussen € 700 en € 10.000 aan bruto inkomsten ontvangen;
  • De bijdrage uit het noodfonds wordt besteed aan werk of een productie;
  • Als je zowel uitvoerend kunstenaar als producent bent en je voldoet aan bovenstaande voorwaarden dan kun je in beide hoedanigheden een aanvraag doen. (Ook kun je, indien van toepassing, aanvullend een aanvraag doen als auteur of uitgever, zie boven).

De aanvraag voor een bijdrage moet werkgerelateerd zijn. Wij noemen het daarom een werk- of productiebijdrage. Dat kan bijvoorbeeld het maken van nieuwe muziek zijn, maar ook de voorbereiding van een nieuwe voorstelling. De bijdrage kan dan onder andere besteed worden aan ontwikkeling, promotie, studio, artwork, inhuur sessiemuzikanten en/of instrumenten, techniek of fotografie. Op het aanvraagformulier dien je een korte omschrijving van de besteding te geven. We kunnen je achteraf vragen om een bewijs van betaling, houd hier rekening mee.

Let op: een toekenning uit de regeling voor uitvoerend kunstenaars is gerelateerd aan werk en is daarom verrekenbaar met de TOZO. Indien je een bijdrage uit de TOZO ontvangt en je toch een beroep doet op de bijdrage uit het Noodfonds Muziek verdwijnt geld dat bedoeld is om collega’s te helpen terug naar de overheid. Wij verzoeken iedereen daarom de regels na te leven en niet onnodig een aanvraag te doen!

De hoogte van de bijdragen die men kan aanvragen zijn als volgt bepaald:

Artiest/muzikant
Naburige rechtenvergoeding in 2019 tussen € 100 en € 499 bruto: € 400 ex btw
Naburige rechtenvergoeding in 2019 tussen € 500 en € 1.499 bruto: € 500 ex btw
Naburige rechtenvergoeding in 2019 tussen € 1.500 en € 5.000 bruto: € 600 ex btw

Producent
Naburige rechtenvergoeding in 2019 tussen € 700 en € 2.999 bruto: € 2.000 ex btw
Naburige rechtenvergoeding in 2019 tussen € 3.000 en € 10.000 bruto: € 4.000 ex btw

Vanaf woensdag 27 mei tot en met 30 juni kun je een aanvraag doen via www.noodfondsmuziek.nl.
Wij streven ernaar om uiterlijk eind juli de bijdrages uit te betalen.

instagraminstagraminstagraminstagraminstagraminstagraminstagraminstagraminstagraminstagraminstagraminstagraminstagraminstagraminstagraminstagraminstagraminstagraminstagraminstagraminstagraminstagraminstagraminstagraminstagraminstagraminstagraminstagraminstagraminstagraminstagram