Landelijke Popnota gepresenteerd

08.03.2021

Dankzij de Corona weten we allemaal wat we aan cultuur moeten missen (festivals, concerten, oefenen met band, muzieklessen) en gelukkig is dat nu voor iedereen -dus ook de ‘buitenwacht’- goed zichtbaar. Ook is opvallend hoe in eerste instantie de grotere kunst-instellingen eerst aan de beurt waren voor financiële hulp, de zelfstandige makers in de popcultuur hebben het nog steeds zeer lastig.

Dit alles was niet de reden voor het schrijven van de nota; eerder een extra bewijs dat popcultuur er echt toe doet en dat de hele sector meer structuur, bestendiging en waardering behoeft. Alles tussen muziekles op scholen, herinvoering van kunstenaars-uitkering, tot grote evenementen en een sterkere en geborgde rol voor popkoepels; iets waar wij als Friesland Pop ook iets over hebben mogen zeggen.

Het hele document is afgelopen jaren geschreven door SP kamerlid Peter Kwint (met hulp van velen uit de sector) en is hier in z’n geheel te lezen. We hopen van harte dat dit document tot beleidsaanpassingen zal gaan leiden!

(Uiteraard is dit geen bindend stemadvies voor komende verkiezingen; al kan het geen kwaad tenminste goed te kijken welke partijen cultuur (en dan met name de popcultuur) daadwerkelijk een impuls willen geven. 😉