Friesland Pop zoekt per 1 mei 2022 een directeur

20.01.2022 #directeur #friesland pop #vacature

Friesland Pop (in 11 bullets):
• is een onafhankelijke koepelorganisatie voor de ontwikkeling van muzikaal talent en de versterking van de popinfrastructuur in de provincie Fryslân.
• is een in Leeuwarden gevestigde non-profitorganisatie die zich primair richt op artiesten, podia, overheden en belangengroepen.
• heeft oog voor nieuwe ontwikkelingen en kent een lange staat van dienst als het gaat om eigentijdse programmering en vernieuwende cultuurbeleving.
• doet dat door het organiseren van talentstages en evenementen als de Kleine Prijs van Fryslân en Helden Fan Hjir, het coachen van artiesten, promotie van regionaal talent (ook buiten de provincie) en regelt ontwikkelingstrajecten, showcases en clinics.
• maakt onderdeel uit van Platform Popcultuur Fryslan en organiseert samen met de andere partners de Friese Lente
• informeert podia, bookers en festivals (o.a. over acts en financiële mogelijkheden) en adviseert overheden en belangengroepen over beleid, voorzieningen en wat er nodig is voor een vitale popcultuur in de provincie.
• is lid van POPnl, het landelijke samenwerkingsverband van provinciale popkoepels.
• trekt samen op met de Minerva Academie voor Popcultuur, Eurosonic-Noorderslag en productiehuis Popfabryk binnen Popnet, een broedplaats van nieuwe ontwikkelingen in de Friese popcultuur.
• bestaat uit een klein, professioneel team met een grote passie voor hun werk en muziek in het algemeen.
• wordt ondersteund door stagiaires van middelbare en hogere beroepsopleidingen uit hetzelfde werkveld.
• krijgt assistentie van een deskundig bestuur en een Raad van Advies.
.
Profiel directeur Friesland Pop (28 uur)
.
Friesland Pop zoekt een directeur die een match heeft met minstens 8 van de 10 bovenstaande bullets. Iemand die samen met bestuur, partners en collega’s een heldere strategie voor de toekomst uitzet. Die zichzelf en zijn/haar organisatie weet uit te dagen om doelstellingen, ambities en vernieuwingen te realiseren. Met een zo hoog mogelijke kwaliteit, een zo groot mogelijke diversiteit en een zo groot mogelijk bereik van de Friese popcultuur.

Ben jij iemand die
•  een HBO/WO werk- en denkniveau heeft en een inspirerende, enthousiasmerende en motiverende leiderschapsstijl;
• oog heeft voor het popklimaat in Fryslân in relatie tot (inter)nationale ontwikkelingen en weet je een realistische koers uit te stippelen;
• over een goed netwerk beschikt in de cultuursector (bij voorkeur de Friese) en kun je tactisch inspelen op de meer politieke en beleidsmatige structuren;
• ervaring heeft in een ontwikkelingsgerichte en vraaggerichte organisatie;
• de nadruk legt op een creatief, scherp en samenhangend aanbod op het terrein van (pop)cultuur en talentontwikkeling;
• uitgaat van Friesland Pop als inclusieve organisatie, waar de ervaring, taal, talenten en expertise van medewerkers en artiesten optimaal worden benut.
.

Hebben we een match?
Als jij je herkent in tenminste 4 van de 6 vinkjes dan is de kans groot dat we een match hebben. Zeker als een enthousiaste organisator die niet voor zichzelf of zijn/haar bubbel werkt, maar die overal en met iedereen door één deur kan en zo tot bijzondere projecten komt.

.
Je werkzaamheden:

• je gaat de provincie in en bouwt een netwerk op rond Friesland Pop en Popnet
• je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken (medewerkers, financiën en huisvesting)
• je onderhoudt de externe contacten, initieert nieuwe projecten, leidt een aantal projecten zelf en voert de regie over het Fries Popnet
• je zorgt voor continuïteit, diversiteit en een veilige en plezierige werksfeer
• je helpt mee met het opstellen van meerjarenbeleid en jaarlijkse werkplannen (samen met bestuur/projectleiders)
• je zorgt dat de financiën in orde zijn vraagt aanvullende fondsen aan (samen met administratie)
• je bereidt de vergaderingen voor met resp. voorzitters van Bestuur en Raad van Advies
.
.

De sollicitatieprocedure gaat in gesprekken van twee ronden, namelijk op 24 februari en 4 maart a.s.
.
Meer informatie: Vragen over de functie kunt u stellen aan Marja van der Meer, telefoon 06-21608221, e-mail: bestuur@frieslandpop.nl
.
Sollicitaties graag vóór 13 februari richten aan:
Friesland Pop, het bestuur: bestuur@frieslandpop.nl
Achter de Hoven 21, 8933 AG Leeuwarden