Het Hiphop Debat: een dialoog over hiphop in Friesland

15.04.2022 #Evelyn Andoh #friese lente #friesland pop #hiphop #Popfabryk #rap debat #Sjoerd Vriesema

Als onderdeel van de Friese Lente vond op donderdag 7 april het grote Hiphop debat plaats in de Westerkerk. Hiphop blijft de laatste jaren aanzienlijk groeien in populariteit en domineert de streaming charts in  Nederland. Daarnaast boeken steeds meer grote festivals zowel internationale als nationale hiphop namen als headliner. Ook in Friesland groeit de populariteit voor hiphop en zijn er ontzettend veel jonge talenten actief binnen deze scene. Er lijkt echter een grote kloof te bestaan tussen de jonge hiphop makers en organisaties, podia en media, waardoor dit genre wordt ondervertegenwoordigd in het algehele culturele aanbod. Met dit Hiphop Debat hoopten organisatoren Evelyn Andoh en Sjoerd Vriesema de kloof te dichten. 

Vorig jaar september kreeg Evelyn Andoh, vanuit de Popfabryk de opdracht om de Friese Hiphop scene te verkennen en na te gaan waar beleidsmakers, podia en andere instanties, nog meer kunnen bijdragen aan artistiek inhoudelijke deskundigheidsbevordering en professionalisering van de Friese hiphop makers. De uitkomsten van deze verkenning vormden de rode draad van het Hiphop Debat,  waaruit stellingen werden geformuleerd en voorgelegd aan de aanwezigen, die via deze deze weg standpunten en ideeën uitwisselden. 

Gastspreker Jonathan Donken van het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) leidde het debat in met de eerste stelling na een korte presentatie naar aanleiding van een Hiphop Position Paper die onlangs is opgesteld door het LKCA. Ook deelde Donken  een aantal resultaten uit zijn onderzoek, die hiphop en urban arts stimuleren en waar er mogelijk kansen liggen in onze provincie.

Een prettige afwissiling tussen de gesprekken door, waren de showcases van Orange Effect, Zozy, SKEDEL, Moto, Maaike Maria, The Cool Rapper en Arie en Assiindewaris. Allen artiesten die eerder deelnamen aan het project Wisselstroom van Popfabryk, Lake Woozoo en Noordstaat. Bij dit project worden Friese en Groningse artiesten aan elkaar gekoppeld om in twee dagen tijd muziek te schrijven en op te nemen. 

Hoewel de gemoederen soms hoog opliep, maar de toon altijd respectvol bleef, was het duidelijk dat zowel de artiesten als de beleidsmakers en programmeurs het beste met de hiphop voor hebben. De wethouder van de Gemeente Leeuwarden, Hein Kuiken deed een handreiking met een uitnodiging richting de makers om bij hem langs te komen voor een gesprek. Al met al overheerste tevredenheid over de uitkomst van het debat. De artiesten waren blij gehoord te worden en de beleidsmakers krijgen de kans te bewijzen dat ze het goed voorhebben met de artiesten. Daarnaast klonk de roep om een vervolg. Dit ligt ook zeker in de lijn der verwachting, als we de organisatoren mogen geloven. De avond werd afgesloten met een optreden van Johnny loves me en band. Op naar meer van dit, want hiphop in Friesland kent hoogtijdagen en er is heel veel talent, maar het moet wel gezien worden.

Foto’s: Jurjen Jellema (JurjoesMedia)