Cultuur Café bespreekt stand van de cultuur tijdens ‘Festival Overmorgen’ in Heerenveen

02.09.2022

In vijf festivalweekenden reizen vijf nieuwe voorstellingen van achtereenvolgens Heerenveen naar Sneek, Franeker, Drachten en Leeuwarden. Ieder theater heeft een (theater)maker(s) uitgenodigd een voorstelling te maken over helden. Naast een regulier programma heeft ook elke stad een randprogramma. In Heerenveen is dat o.a. het Cultuur Café.

Op zondagochtend is het tijd voor bezinning en inspiratie. Het Cultuur Café zoomt in op de stand van zaken van cultuur in de provincie Fryslân en in de gemeente Heerenveen. Wat gaat er goed, wat zijn goede / inspirerende voorbeelden waar organisaties en culturele ondernemers direct mee aan de slag kunnen? Wat kan de rol van organisaties zijn en wat kun je als individu doen? Wat kan een rol van overheden zijn?

In samenwerking met Friesland Pop, Keunstwurk, de OMF, stichting Mear Mei Muzyk en het Posthuis Theater worden goede voorbeelden belicht en vindt discussie plaats. De gespreksleider is Eric Ennema en de gespreksonderwerpen zijn o.a.:

  • Wat is de maatschappelijk toegevoegde waarde van amateurkunst?
  • Wat is de economische waarde van een bloeiende culturele sector?
  • Hoe kun je die toegevoegde waarde vormgeven? Goede voorbeelden?
  • Ledenwerven anno 2022, wat werkt aantoonbaar? (en wat niet)
  • Hoe inclusief is de culturele sector?

Programma:
11.00 uur: Cultuur café / beschouwing
11.55 uur: Muzikaal intermezzo (Amarens de Boer)
12.00 uur: Vervolg Cultuur Café

Locatie: Posthuis Theater, Jachtweide. Gratis toegang.
Meer info over Festival Overmorgen vind je hier: www.festivalovermorgen.nl