Helden van Hier Gemeente Leeuwarden

22.11.2022

Op zaterdag 9 december 2022 zal de tweeden editie van Helden van Hier (nieuwe stijl) plaatsvinden op meerdere locaties in de gemeente Leeuwarden, namelijk:

• De Wier, Cornjum
• Podium Zwaluw, Lekkum
• Het Wapen van Baarderadeel
, Jorwert
• Mammemahuis, Jellum

Die dag kun je genieten van gratis optredens van lokale muzikale helden.