Helden fan Hjir 2020

Hoewel de situatie nu nog niet helemaal te voorspellen is door COVID-19, hopen we op zondag 11 oktober 2020 weer Helden fan Hjir te kunnen organiseren, samen met het hele muzikale veld in Friesland. Meedoen? Hou de website van Helden fan Hjir in de gaten; en schrijf zondag 11 oktober alvast in de agenda!