dEROELS

Band | Friestalig / Indie / Rock

De rockband dEROELS is yn 2008 ûnstien út leden en eksleden fan Frystalige bands lykas: Cormick, Ljoubjr, Tsjettel, en Xigatze.  dEROELS steane bekind om har bjusterbaarlike optredens mei gasten lykas trombonespilers en búkdûnseressen. Stevige Rocksongs, wurde ôfwiksele mei poppy harksankjes en in flotte poadiumpresintaasje yn kombinaasje mei in folslein eigen powerpointsjoo, meitsje it plaatsje by dEROELS kompleet. Yn 2009 hat de band meidien oan it songfestival “LIET”. Hja spilen dêr it liet "Fleankleed". dEROELS spilen fierder op festivals (Aaipop, Tsjoch en Muzuder), en yn sealen en tinten (Romein, Lawei, en Iduna). Begjin 2011hawwe de roelmannen in mini cd opnaam. Yn 2012 kaam de klip en it nûmer “Net mear sa as it tocht” út. Dit númer en de klip wiene in protte te hearren en te sjen op Omrop Fryslân. En yn 2013 kamen hja mei it nûmer “Skaroel” mei der by in spesjale Lego klip. Yn febrewaris 2014 hawwe dEROELS yn de ”Noorderzon” studio fan Sytse Broersma te Reduzum wer twa hagelnije lieten opnaam. It earste nûmer “Deale” is hiel spesjaal, om’t Joop van der Linden fan de Amsterdam Klezmer Band op trombone meidocht. Sa ûnstie de bysûndere fanfarerock sound fan “Deale”. En op 29 maart 2014 waard dit nûmer foar it earst “live” útfierd troch Joop van der Linden mei dEROELS, doe’t hja yn Poppoadium Romein it foarprogramma fan de Amsterdam Klezmer Band diene. Yn begjin 2016 stiene Roelmannen twa kear efterinnoar op it poadium fan de hagelnije “Neushoorn” yn Ljouwert. dEROELS binne Leo Smit (sang en bas), Hedser Jan Tijtsma (sang en gitaar), Gerben Gerbrandy (gitaar en toetsen) en Arnold Strikwerda op drums.