Sjouke Nauta

Manager

Sinds 1992 werkzaam bij Friesland Pop, sinds 2009 als directeur en verantwoordelijk voor het project 'Ontwikkeling Infrastructuur'. Tevens co