Samenwerkingen

Stichting Friesland Pop werkt nauw samen met lokale, regionale, nationale en internationale partijen en is daarmee een netwerk-organisatie bij uitstek. Deze partnerships brengen soms muziektalent letterlijk verder; maar deze verstevigen ook de positie van de popcultuur van Fryslân door het voor het voetlicht te brengen bij landelijke en internationale organisaties.

RegionaalRegionaalRegionaalRegionaalRegionaalRegionaalRegionaalRegionaalRegionaalRegionaalRegionaalRegionaalRegionaalRegionaalRegionaalRegionaalRegionaalRegionaalRegionaalRegionaalRegionaalRegionaalRegionaalRegionaalRegionaalRegionaalRegionaalRegionaalRegionaalRegionaalRegionaal

Fries Popnet

Het Fries Popnet is een samenwerkingsverband dat in gezamenlijkheid een meerwaarde vormt voor het Friese popveld. Een gezamenlijk evenement in Friese Lente en gezamenlijke betrokkenheid bij de verschillende contests, showcases en Talentstages zijn daarbij concrete resultaten van het regelmatige overleg dat in het netwerk wordt gevoerd. Ook worden er door het netwerk via landelijke fondsen extra middelen naar Fryslân gehaald. Friesland Pop voert hiervoor de coördinatie.

Partners zijn: Podium Neushoorn (Leeuwarden), Podium Asteriks (Leeuwarden), Het Bolwerk (Sneek), Poppodium Iduna (Drachten), Friesland College D’Drive, Minerva Academie voor Popcultuur, Productiehuis Popfabryk en -uiteraard- Friesland Pop.

NationaalNationaalNationaalNationaalNationaalNationaalNationaalNationaalNationaalNationaalNationaalNationaalNationaalNationaalNationaalNationaalNationaalNationaalNationaalNationaalNationaalNationaalNationaalNationaalNationaalNationaalNationaalNationaalNationaalNationaalNationaal

POPnl

Op landelijk niveau zal Friesland Pop nauw blijven samenwerken binnen de samenwerkingsstichting van provinciale popkoepels POPnl. POPnl neemt per 2021 de organisatie van de Grote Prijs van Nederland over en andere gezamenlijke projecten zijn de Muzikantendag, de uitgave van voorlichtingsbrochures voor (gemeentelijke) overheden en de organisatie van panels bij het Noorderslag Seminar. Onderling is er door groeiende uitwisseling van ideeën en één op één overleg een steeds sterkere samenhang. Zo heeft Friesland Pop in het verleden geadviseerd aan Groningen, Overijssel, Utrecht, Zeeland en Limburg en heeft ze zelf sterke adviezen gekregen vanuit de Rotterdamse Popunie en GRAP. POPnl heeft recent een talentontwikkeling-convenant getekend met Kunstbende, Popronde en Popsport (zie bijlage).

Popronde

In 2002 hebben Friesland Pop en Stichting Popwaarts als organisator van Popronde samen de Popronde naar Leeuwarden gehaald. Na een aantal wat stroevere jaren functioneert Leeuwarden nu volop mee in het landelijke aanbod. Friesland Pop fungeert hierbij als lokale coördinator en stelt jaarlijks projectleiders aan die één en ander in goede banen leiden. Met zo’n 15 tot 20 locaties en steeds meer acts groeit Popronde Leeuwarden nog steeds. Net zo belangrijk is de jaarlijkse deelname van Friese acts op andere locaties in het land en om hier voldoende en juiste informatie te kunnen verschaffen heeft een projectleider vanuit Friesland Pop zitting in de landelijke selectiecommissie.

Popsport

Met de landelijke organisatie Popsport werkt Friesland Pop al een aantal jaren samen om een jonge Friese act vanuit ons ontwikkelingstraject af te leveren voor het landelijke Popsport-traject van coaching, feedback en presentatie. Stap voor stap wordt deze samenwerking uitgebouwd. Zo haalden we samen onder andere in 2018 de fameuze John Lennon Studiobus naar Leeuwarden. Per 2020 is er een apart Fries workshop-traject opgestart voor muzikanten onder de 21 jaar. Friesland Pop wil deze samenwerking blijven verstevigen om jonge Friese acts dit traject mee te kunnen geven voor hun ontwikkeling en brede oriëntatie.

Deelnemende acts van dit jaar: Noorderlicht, Krissie, Bigbeefsauce en Orange Effect.

 

Update

In verband met de corona maatregelen biedt Popsport gratis openbaar toegankelijke workshops aan via Zoom. Deze Workshops zijn bedoeld voor iedere muzikant die het interessant vindt; dus ook voor niet-Popsporters.

Er worden wekelijks minimaal twee workshops aangeboden op woensdag- en vrijdag.

Zie: https://popsport.nl/popsport-live-online-workshops-week-15-2/

InternationaalInternationaalInternationaalInternationaalInternationaalInternationaalInternationaalInternationaalInternationaalInternationaalInternationaalInternationaalInternationaalInternationaalInternationaalInternationaalInternationaalInternationaalInternationaalInternationaalInternationaalInternationaalInternationaalInternationaalInternationaalInternationaalInternationaalInternationaalInternationaalInternationaalInternationaal

Stage Europe Network

Friesland Pop heeft in 2016 de rol van Nederlandse partner in Stage Europe Network (SEN) overgenomen van Popunie Rotterdam. In 2018 werd tijdens LF2018 een grote uitwisseling van jonge acts met alle partners georganiseerd onder het motto ‘I Am The Other’, waarbij
tolerantie van culturele verschillen en inclusiviteit het thema waren. Sindsdien is besloten om meer één op één uit te wisselen met een week lang een partner-act in residence. Zo komt in 2020 een Noorse act naar Fryslân tijdens Friese Lente om dan samen met een Friese act te
werken en gaat later in het jaar een Friese hiphop-act naar Oekraïne voor een samenwerking aldaar. Tweejaarlijks is er een gezamenlijke presentatie bij Westerpop in Delft, de van oudsher Nederlandse festivalpartner.

Partners zijn:

Aix’Qui? – Aix-en-Provence, Frankrijk
Hitt Husid – Reykjavik, IJsland
Clubverstärker – Bremen, Duitsland
Friesland Pop – Fryslân, Nederland
Noortebänd – Tallinn, Estland
Ǿstafjellske Kompetansesenter For Rytmisk Musikk – Burderud, Noorwegen
Baltic Sea Cultural Centre – Gdansk, Polen
Alana – Kiev, Oekraïne

EXCITE

Het ooit door Friesland Pop mede opgezette Europese uitwisselingstraject EXCITE is inmiddels onderdak bij Popfabryk. Dit betekent echter niet dat er geen rol meer voor Friesland Pop is weggelegd. Het op aanvraag mede voorzien in de behoefte aan speellocaties (Freeze, Friese Lente) is een taak die Friesland Pop graag op zich neemt.