Boekingskantoor Blauwhuis / Talentstages

Boekingskantoor Blauwhuis

Het ontbreken van een bedrijfsmatig klimaat op het terrein van de popcultuur in Fryslân vraagt om een initiatief dat voor Fries toptalent een brug kan slaan naar de nationale en internationale markt.

Met boekingskantoor Blauwhuis gaat Friesland Pop per jaar een viertal acts telkens twee jaar lang begeleiden naar meer optredens om die brug te realiseren. Dat gebeurt op basis van vóór talenten door talenten. Elke twee jaar is er een werkervaringsplek voor een aankomend professional of stagiair om ook zodoende aan de organisatiekant een slag te maken richting een meer bedrijfsmatig Fries popklimaat. Selectie van de acts gebeurt door de begeleider van Blauwhuis in nauw overleg met de projectleiders van Friesland Pop, Popfabryk en de Academie voor Popcultuur. Doel is om per act jaarlijks minimaal 15 optredens te realiseren en bijbehorende media-aandacht te genereren. Blauwhuis sluit zoveel als mogelijk aan bij andere projecten van Friesland Pop.

 

Talentstages

Blauwhuis heeft tevens de taak om de meer dan 50 Talentstages te organiseren voor de meer aankomende talenten die voor het merendeel afkomstig zijn uit de finales en halve finales van de contest en showcases van Friesland Pop. Het blijft voor lokaal talent erg lastig om een plek te vinden om voor regulier publiek op te kunnen treden. Terwijl dat juist de belangrijkste manier is om als act te groeien. De druk van overheden op de poppodia om een breed publiek te bereiken en tours met vaste voorprogramma’s zijn hier voor een groot deel debet aan. Om die reden organiseert Friesland Pop met nog steeds toenemend succes op een aantal manieren op verschillende plaatsen in de provincie Talentstages.

De afgelopen jaren zijn met name bij festivals in Fryslân succesvol Talentstages georganiseerd, maar ook op andere plaatsen als scholen, huiskamers, dorpsfeesten en andere evenementen. Er waren al Talentstages te bewonderen bij Befrijdingsfestival Fryslân, Fries Straatfestival, Eurosonic (Groningen), Oerol, Motel Mozaïque (Rotterdam), Promised Land, Tall Ships Harlingen, Stenden/NHL, Schouwburg De Lawei, Stadsschouwburg De Harmonie en vele, vele andere plaatsen.