Naast de vele projecten die Friesland Pop initieert en uitvoert bieden we ook informatie aan muzikanten, makers, organisaties en initiatieven. Daarvoor organiseren we een aantal specifieke projecten, maar we kunnen je ook helpen met advies, het maken van koppelingen met samenwerkingspartners of je voorzien van (gerichte) informatie.

 

We bieden muzikanten en organisaties ook kansen en mogelijkheden om zichzelf te ontwikkelen via een aantal regelingen. Hiervoor werken we samen met Prins Bernhard Cultuurfonds (Music Support Fryslân regeling) en Platform Popcultuur Fryslân (Music Export en Fair Pay regeling).

Hieronder vind je het overzicht van de regelingen en alle benodigde informatie en documenten.

RegelingenRegelingenRegelingenRegelingenRegelingenRegelingenRegelingenRegelingenRegelingenRegelingenRegelingenRegelingenRegelingenRegelingenRegelingenRegelingenRegelingenRegelingenRegelingenRegelingenRegelingenRegelingenRegelingenRegelingenRegelingenRegelingenRegelingenRegelingenRegelingenRegelingenRegelingen

Music Support Fryslân - supportregeling voor de kleine Friese podia en festivals

Talentontwikkeling en verlevendiging van de provincie door middel van meer live muziek zijn belangrijk voor Friesland. Friesland Pop heeft hiervoor een supportregeling voor de kleine Friese podia en festivals opgezet, die door het Cultuurfonds wordt ondersteund en vast onderdeel is van ons aanbod voor de provincie. Met de programmeringsregeling kleine podia en festivals investeren Friesland Pop en het Cultuurfonds in de onderlaag van de Friese popsector. Op jaarbasis faciliteren we met deze regeling i.s.m. tientallen partners optredens van Fries talent op de Friese podia.

Bij deze supportregeling snijdt het mes aan twee kanten: de beste leerervaring voor muzikanten is zoveel mogelijk optreden en meters maken op de podia en festivals in de stad. Al deze live muziek is daarnaast een uitstekende manier om de provincie te verlevendigen en aantrekkelijker te maken.

 

Voorwaarden

* Alleen optredens van Friese artiesten komen in aanmerking!
* Deze regeling is bestemd voor ondernemers, stichtingen, broedplaatsen, labels, kleine podia en festivals, evenementen etcetera die een concert organiseren waarbij minimaal 2 Friese acts geboekt worden of een festival waarbij minimaal 3 Friese acts geboekt worden.
* De regeling is niet bestemd voor structureel gesubsidieerde podia en/of festivals.
* Maximale bijdrage vanuit de regeling is €300 voor kleinere popconcerten en €600 voor kleinere festivals.
* Een organisatie kan maximaal 3x per jaar aanvragen.
* Let op: Friesland Pop heeft fair-pay hoog in het vaandel staan en onze bijdrage moet dan ook volledig ten goede komen aan de gages van de optredende regionale en provinciale muzikanten! We hanteren hiervoor een leidraad van €50 euro per bandlid, met een minimumgage van €100,-
* Aanvragen kunnen het hele jaar door ingediend worden.
* Uiterlijk 6 weken voor het evenement stuurt de organisator een aanvraagformulier en begroting naar musicsupport@frieslandpop.nl
* Binnen 2 maanden na afloop van het evenement stuurt organisator een afrekenformulier, een financieel overzicht en PR-uitingen naar musicsupport@frieslandpop.nl
* Het is verplicht de logo’s van Friesland Pop en Prins Bernhard Cultuurfonds te gebruiken in de PR en marketing van het evenement. Deze vind je hier en hier.

 

Hoe vraag je aan?

Lees goed de voorwaarden, download de betreffende formulieren hieronder, vul ze in en mail ze naar: musicsupport@frieslandpop.nl. Hier kun je ook terecht voor vragen.

Music Export Fryslân

Music Export Fryslân biedt jaarlijks financiële support aan 3 acts om te touren in het buitenland. De regeling biedt per tour een financiële ondersteuning van €1000. Het bedrag is een ondersteuningsbijdrage en  daarmee kunnen we een deel van de totale kosten van de tours financieren. De muzikanten dragen zelf zorg voor het andere deel van de kosten.

 

Voorwaarden

* Minimaal 3 buitenlandse data op rij
* Optredens bij officiële podia en/of festivals
* Aan te leveren: bevestigde data optredens, namen podia of festivals + stad + land, links naar webpagina’s van de bevestigde optredens
* Gebruik logo Friesland Pop en PPF op poster en social media
* Kort verslag met foto’s na afloop

 

Music Export Fryslân is ontwikkeld om de doorstroom van Friese acts naar het buitenland te bevorderen. Fryslân kent voldoende ondernemend talent dat rijp is om de volgende stap in hun carrière te zetten, namelijk internationaal optreden. De drempel om in het buitenland optredens te regelen is echter hoog. Onder meer vanwege de administratieve rompslomp (visa, verzekeringen, vervoer instrumenten) en het ontbreken van kostendekkende inkomsten. Terwijl toeren door het buitenland een unieke leerervaring vormt en de muzikanten er nieuwe netwerken en fanbases kunnen opbouwen. Bovendien wordt Fryslân en haar muziekscene er internationaal mee op de kaart gezet en geeft een succesvolle tour in het buitenland een boost aan de carrière in eigen land.

 

Hoe vraag je aan?

Lees goed de voorwaarden en mail naar musicexport@frieslandpop.nl   Hier kun je ook terecht voor vragen.

 


De afgelopen jaren zijn in de volgende landen via Music Export Fryslân optredens van Friese acts geweest:
Duitsland, Frankrijk, China, Zwitserland, Litouwen, Groot-Brittannië, Portugal, Tsjechië, Spanje, Ierland, België, Italië, Noord-Ierland, Japan, Zweden, Luxemburg, Kroatië, Hongarije, Slovenië, Cyprus, Albanië, Oezbekistan, Slowakije, Thailand, Canada, IJsland, India, Oostenrijk, Oekraïne, Servië, Polen en Taiwan.

Acts die de afgelopen jaren met succes gebruik hebben gemaakt van deze regeling zijn: The Homesick, Magnificence, Teethgrinder, Broken Brass, Sun-0-Bathers, Cornered, Chelsea Smile, Insurrection, BlackboxRed, Baldrs Draumar, Somnium, Torrential, Larry Cook, Timo de Jong en Drunktank.

 

Deze regeling wordt gefinancierd door het Platform Popcultuur Fryslân. Het Platform Popcultuur Fryslân helpt de Friese popsector te professionaliseren door middel van projecten en ondersteuning. Van het bijdragen aan eerlijke vergoedingen voor optredens, het genereren van speelplekken voor Friese acts tot het organiseren van inhoudelijke bijeenkomsten om een gezamenlijke, duurzame popsector te ontwikkelen. Het Platform Popcultuur Fryslân is een samenwerkingsverband tussen Poppodium Iduna, Het Bolwerk, Poppodium Neushoorn, Popfabryk, Friesland Pop, 3voor12Fryslân, Minerva Academie voor Popcultuur, D’drive en Podium Asteriks.

Fair Pay regeling

Nog regelmatig ontvangen beginnende, maar zeer talentvolle Friese artiesten geen toereikende gages voor hun optredens. Voor Friesland is daarom een Fair Pay regeling in het leven geroepen om deze categorie acts al in een vroeg stadium te ondersteunen door gages aan te vullen tot een fair bedrag, waardoor het voor podia aantrekkelijker is om deze acts te boeken en vice versa!

Er zijn richtlijnen opgesteld over de minimale vergoeding die je zou moeten krijgen als je een optreden doet als Friese act. Vanuit de Fair Pay regeling vullen we vervolgens het bedrag wat je van de organisatie krijgt aan tot een fair bedrag. Deze afspraken gelden voor optredens op alle podia die op regelmatige basis live muziek programmeren en alle festivals die Friese acts met eigen werk programmeren. De capaciteit van het podium of festival maakt in deze niet uit.

 

Hoe werkt het?

* Een Friese act van 1 of 2 personen krijgt ten minste €100,- van de locatie, wij matchen dat met €100,- (tot max. €200,-)
* Een Friese act van 3 personen krijgt ten minste €150,- van de locatie, wij matchen dat met €150,- (tot max. €300,-)
* Een Friese act van 4 of meer personen krijgt ten minste €150,- van de locatie, wij vullen dat aan met €250,- (tot max. €400,-).

 

Voorwaarden

* De Friese act speelt eigen werk (een enkele cover kan, maar het eigen werk staat centraal)
* De regeling is van toepassing op optredens op alle podia die op regelmatige basis live muziek programmeren en alle festivals die Friese acts met eigen werk programmeren.
* De Friese act heeft een professionele ambitie, dat wil zeggen: de act wil met het schrijven, uitvoeren en in de markt zetten van het eigen werk een (deeltijd) carrière in de popcultuur opbouwen.
* De Friese act heeft de ambitie om binnen en buiten de provincie voet aan de grond te krijgen, een fanbase op te bouwen en haar werk te vermarkten.
* De Friese act beschikt over gedegen riders, persfoto, bio, etc. en handelt professioneel en adequaat op zakelijk vlak.
* We hanteren een fair use policy met een max. van 5 in te dienen optredens per act.

 

Hoe vraag je aan?

* Lees goed de voorwaarden.
* Je stuurt na afloop van een optredens / optrdens een mail met een overzicht van de optredens waarvoor je gebruik wilt maken van de regeling en de volgende informatie (datum, locatie, stad, gage, weblink naar optreden, aantal bandleden) naar fairpay@frieslandpop.nl
* Als bijlage stuur je kopie(n) van de gageverklaring of factuur die je naar de organisator van het optreden hebt gestuurd én een nieuwe gageverklaring of factuur voor het optreden gericht aan Platform Popmuziek Fryslân. Hier staat duidelijk op wanneer en waar is gespeeld, voor welk bedrag en het aantal personen dat speelde.
* We hebben van ieder optreden een nieuwe, ingevulde gageverklaring nodig om de fair pay bijdrage uit te kunnen betalen. Een factuur mag uiteraard ook (t.n.v. Popfabryk o.v.v. Platform Popmuziek Fryslân, Postbus 2585, 8901AB, Leeuwarden).
* Indienen mag per optreden of per meerdere optredens. Let wel: deze regeling loopt door tot het budget op, dus wacht niet te lang met indienen.

 

Mail alles naar fairpay@frieslandpop.nl
Hier kun je ook terecht voor vragen.

 

 

Deze regeling wordt gefinancierd door het Platform Popcultuur Fryslân. Het Platform Popcultuur Fryslân helpt de Friese popsector te professionaliseren door middel van projecten en ondersteuning. Van het bijdragen aan eerlijke vergoedingen voor optredens, het genereren van speelplekken voor Friese acts tot het organiseren van inhoudelijke bijeenkomsten om een gezamenlijke, duurzame popsector te ontwikkelen. Het Platform Popcultuur Fryslân is een samenwerkingsverband tussen Poppodium Iduna, Het Bolwerk, Poppodium Neushoorn, Popfabryk, Friesland Pop, 3voor12Fryslân, Minerva Academie voor Popcultuur, D’drive en Podium Asteriks.

DownloadsDownloadsDownloadsDownloadsDownloadsDownloadsDownloadsDownloadsDownloadsDownloadsDownloadsDownloadsDownloadsDownloadsDownloadsDownloadsDownloadsDownloadsDownloadsDownloadsDownloadsDownloadsDownloadsDownloadsDownloadsDownloadsDownloadsDownloadsDownloadsDownloadsDownloads

Music Support Fryslân Aanvraagformulier 2023

.

Music Support Fryslân Afrekenformulier 2023

.

Friesland Pop logo jpg

.

Prins Bernhard Cultuurfonds logo wit

.

Prins Bernhard Cultuurfonds logo zwart

.

Logo Platform Popcultuur

.

Music Support Fryslân financieel overzicht 2023

.

Privacy beleid Friesland Pop

Privacy beleid Friesland Pop