Friese Lente

Friese Lente biedt een doorkijkje in alle aspecten van de Friese popcultuur. Ze doet dat door een week lang allerlei verschillende manifestaties van die cultuur aan bod te laten komen door middel van optredens, presentaties, clinics, en showcases door de hele provincie. Het programma van Friese Lente wordt gevormd door aanstormend Fries poptalent en bijzondere lokale projecten. Het evenement presenteert een breed, laagdrempelig en gevarieerd aanbod en is daardoor voor een breed publiek interessant. Dat publiek kan voor een relatief lage entreeprijs, of soms zelfs gratis kennisnemen van optredens en presentaties in allerlei stijlen. Friese Lente faciliteert en initieert multidisciplinaire projecten om daarmee tegelijkertijd de inhoudelijke uitdaging van de artiesten te vergroten en te verdiepen, nieuwe inhoud te presenteren en het publiek een gevarieerd programma te bieden. .

Magazine, panels en presentaties

Door voor een weekprogramma te kiezen ontstaat er ruimte voor verdieping en verbreding van het programma. Naast het reguliere aanbod van pop, rock, hiphop, electro en metal is het mogelijk om meer programma/crossovers te maken met klassiek, film, hafabra, beeldende kunst, wereldmuziek etc. Er wordt ook stevig ingezet op de (inter)nationale component: het uitwisselen van talentvolle acts, kennisverrijking van (inter)nationale markten en het verbinden van (talenten-) netwerken. Er worden bovendien panels, clinics en feedbacksessies georganiseerd, waardoor expertise van zowel muzikanten als andere betrokkenen uitgediept wordt. Samen met de presentatie van Friese Lente magazine – dat een overzicht biedt welke Friese makers er het afgelopen jaar hun kop boven het maaiveld hebben gestoken – en een release van de Friese Vinyl Club ontstaat er een goed gevuld en breed programma met ruimte voor diepgang; voor en door Fries talent en met voldoende diversiteit om verschillende doelgroepen aan te spreken door de hele provincie. .

Plekken voor talent en (jonge) makers

Friese Lente vormt daarbij als evenement het cruciale eind- en hoogtepunt in de talentontwikkeling-keten van de partners in het Fries Popnet, die begint met contests en feedbacksessies en dan via coaching en talentstages uitmondt in de presentaties bij Friese Lente. Friese Lente staat daarmee aan de basis van een gezond en gevarieerd Fries popklimaat en is dan ook belangrijk als ontwikkelaar en leverancier van toptalent aan andere festivals en podia in het noorden en daarbuiten. Landelijk èn internationaal is Friese Lente met de onderdelen van panels, een internationale meeting voor talent-uitwisseling en diverse (multidisciplinaire) projecten door talentvolle Friese makers een prima aanvulling op (en voortraject voor) het Europese Eurosonic festival in Groningen, dat juist minder focust op deze onderdelen.

De keuze voor een langere periode maakt het mogelijk dat Friese Lente meer dan ooit het accent legt op de rol van de makers van speciale projecten en multidisciplinaire projecten en daarvoor ook kiest als profiel van het evenement. Friese inhoud gemaakt door Friese makers, waarvan de organisatie tegelijkertijd een horizon-verbreding vraagt ten aanzien van andere (culturele) disciplines als ook een verdieping van de eigen inhoud. Ook de hele aanloop van een talent hiernaartoe met sessies, workshops en clinics komt hierbij aan bod.

 .
.
Friese Lente wil het mogelijk maken dat Friese artiesten met een goed idee of spannend programma zich bij de organisatie kunnen melden om dat idee of programma te realiseren, waarbij het Friese popveld over de gehele breedte in de gelegenheid gesteld wordt om met interessante eigen ideeën te komen, zonder daarbij de kwaliteit uit het oog te verliezen. Daarnaast zetten de partners in het Fries Popnet met Friese Lente ook in op specifieke doelgroepen. Zowel urban-programma als dorpscultuur maakt deel uit van de programmering, zowel met deelneming van jeugd uit de wijken als dorpen in krimpregio’s om te laten ervaren, te inspireren en, wie weet, in de toekomst vervolgens voor, op of achter een podium te kunnen begroeten.
.

Friese Lente is een zeer samenwerkingsproject van Platform Popcultuur Friesland, Popfabryk, Academie voor Popcultuur, 3VOOR12 Friesland, Neushoorn, Poppodium Iduna, Poppodium Het Bolwerk, New Noardic Wave, Friese Vinyl Club en Friesland Pop.