Music Export Fryslân

De afgelopen jaren is met incidentele middelen van de provincie een start gemaakt met de support voor Friese acts die een carrière in het buitenland ambiëren. Voor tien tours van startende professionals is er jaarlijks per tour ondersteuning van € 1000,- mogelijk, op voorwaarde dat de tour uit minimaal vijf optredens bestaat en acts hun contacten aanleveren bij Friesland Pop ten bate van volgende tours. In 2018 en 2019 werden de middelen geheel benut en hebben veel acts succesvol contacten en ervaringen kunnen opdoen met het oog op een (semi)professionele toekomst.

Friesland Pop wil met dit onderdeel een logische aansluiting en vervolg creëren op internationale netwerken van uitwisselingen van Friesland Pop en anderen. Dit vooral om het gemakkelijker te maken voor Friese acts om internationaal door te breken, ofwel in de mainstream, ofwel in specifieke niches. Het huidige Friese talent heeft op dit moment eerder zicht om vanuit een specifieke niche internationaal potten te breken dan in Nederland zelf en vaak volgt succes in Nederland op succesvolle aandacht en tours in het buitenland.

 

Magnificence in Japan
Magnificence in China

In 2018 en 2019 zijn er in de volgende landen via Music Export Fryslân optredens van Friese acts geweest:

Duitsland, Frankrijk, China, Zwitserland, Litouwen, Groot-Brittannië, Portugal, Tsjechië, Spanje, Ierland, België, Italië, Noord-Ierland, Japan, Zweden, Luxemburg, Kroatië, Hongarije, Slovenië, Cyprus, Albanië, Oezbekistan, Slowakije, Thailand, Canada, IJsland, India, Oostenrijk, Oekraïne, Servië, Polen en Taiwan.

 

Acts die de afgelopen jaren met succes gebruik hebben gemaakt van deze regeling zijn:

The Homesick, Magnificence, Teethgrinder, Broken Brass Ensemble, Sun-0-Bathers, Cornered, Chelsea Smile, Insurrection, BlackboxRed, Baldr’s Draumar, Somnium, Torrential, Larry Cook en Timo de Jong.

Heb je support nodig voor een tour in het buitenland, neem dan contact op met: info(a)frieslandpop.nl of bel met Friesland Pop: 058-2330700.

Teethgrinder in Japan