Support kleine Friese podia en festivals

Friesland Pop ondersteunt in samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân de laatste jaren met incidentele middelen support voor kleinere festivals en podia in Fryslân. Het is namelijk gebleken dat er bij deze groep van kleinere lokale evenementen dringend behoefte bestaat aan het slechten van de eerste (vaak kleine) financiële drempel. Hiermee streeft Friesland Pop tevens het doel na om Friese artiesten voor fatsoenlijke gages te laten spelen (conform de Code Fair Practice), immers de support wordt alleen uitgekeerd als het betreffende evenement het bedrag ook als gage aan Friese acts heeft uitgekeerd. De spreiding door de gehele provincie is hierbij een belangrijk uitgangspunt evenals het feit dat er sprake moet zijn van daadwerkelijke tekorten op de afrekening.

Voorbeelden van kleine podia die al subsidie kregen zijn: De Kortsluiting (Donkerbroek), Podium Asteriks (Leeuwarden), MFC Driuwpôlle (Woudsend), It Badhûs (De Westereen), Muziekcafé DeVille (Hieslum) en JC Mix (Wolvega). Voorbeelden van festivals die al subsidie kregen zijn: Heerlijk Harlingen, Yndyk Festival, Frjemd Folk Festival, Spikerfestival Bombats, Insideout Festival, Friggin’ In The Riggin’, Heechsimmerfestival, Klankmotiv, Flinke Farm en Bad Billy Blue Festival.

 

Hoe vraag je aan?

Download de betreffende formulieren hieronder, vul ze in en stuur ze op naar:

Friesland Pop
Achter de Hoven 21
8933 AG Leeuwarden

of via email naar info@frieslandpop.nl. Hier kun je ook terecht voor vragen.

Het is verplicht de logo’s van Friesland Pop en Prins Bernhard Cultuurfonds te gebruiken in de PR en marketing van het evenement. Deze vind je hier en hier.

Podium Asteriks
Podium Asteriks

 

 

 

DownloadsDownloadsDownloadsDownloadsDownloadsDownloadsDownloadsDownloadsDownloadsDownloadsDownloadsDownloadsDownloadsDownloadsDownloadsDownloadsDownloadsDownloadsDownloadsDownloadsDownloadsDownloadsDownloadsDownloadsDownloadsDownloadsDownloadsDownloadsDownloadsDownloadsDownloads

Aanvraagformulier klein podium

Aanvraagformulier klein podium

Aanvraagformulier klein festival

Aanvraagformulier festival

Festival en podium begroting formulier

Festival en podium begroting

Festival en podium realisatieformulier

Festival en podium realisatie

Eindafrekenformulier podium 2020

Eindafrekenformulier podium

Eindafrekenformulier festival 2020

Eindafrekenformulier festival

Logo Friesland Pop PDF

Logo Friesland Pop in PDF form